RAKU GLAZURE

Raku glazes

RKU

Glazure u prahu iz serije RKU su formulirane za tehniku Raku u redukciji.

Bakar

Bakar

Zlato

Zlato 

Srebro

Srebro