BEZOLOVNE GLAZURE ZA VISOKE TEMPERATURE

Lead-free High Temperature Glazes

SLAS-SMAS-SPAS

 

Glazure iz ove serije su napravljene od frita i pigmenata koji dopuštaju korištenje na kameninama i porculanu.

PRIPREMA-NANOŠENJE-PALJENJE
Miješati s vodom. Prije nanošenja prosijati.
Nanošenje uranjanjem, polijevanjem, spužvom.
Nanošenje zračnim kistom samo za profesionalnu upotrebu.
Temperatura paljenja 1200°-1300°C