Najčešće korišteni oksidi (dioksidi) u keramici

Šifra Naziv-opis jed. mjere MP cijena/Kg (kn) Min. pakiranje/gr
BMO 11 Bakar crveni oks. kg 580,00 100
BMO 28 Nikl oks. kg 1246,95 50
MMO 14 Alumina kg 30,00 500
MMO 170 Krom oks. kg 231,86 200
MMO 180 Željezni žuti oks. kg 89,00 500
MMO 187 Željezni crveni oks. kg 27,28 500
MMO 196 Željezni crni oks. kg 100,00 500
MMO 220 Mangan dioks. kg 25,53 500
MMO 221 Mangan oks. kg 234,98 200
MMO 270 Bakar crni oks. kg 169,15 500
MMO 290 Kositar oksid kg 425,50 100
MMO 300 Titan dioks. kg 75,13 500
MMO 320 Cink oks. kg 92,95 500
MMO 60 Bizmut oks. kg 375,00 100
MMO 90 Kobalt oks. kg 1407,80 50