MHC 914 – TABLEWARE

Smjesa posebno formulirana za izradu posuđa, s visokom otpornošću na udarce i vrlo niskim porozitetom.
Bijela boja nakon paljenja daje odličnu podlogu za glaziranje i oslikavanje a glinu čini pogodnom za mnoge primjene. Fina tekstura čini ju idealnom za lončarenje i ručno modeliranje.
Dostupno pakiranje od 12,5 kg.

MP Cijena:
MHC 914 – 10,25 kn/kg

 

Max. temperatura: 1150°-1180°C
Sadržaj vode: 20%
Plastičnost (IP Atterberg): 14
Kalcij karbonat (CaCO3): 0%
Skupljanje kod sušenja: 5,3%
Skupljanje kod paljenja (1050°C): 6,1%
Porozitet (upijanje vode na 1050°C): 0,1%
Jačina savijanja suhog: 6,9 N/mm2
Jačina savijanja paljenog: 38,1 N/mm2
Koeficijent dilatacije (25°-500°C): 61,4 x 10ˉ7°Cˉ1